Gapminder

Gapminder

Naším poslaním je bojovať proti devastujúcej ignorancii pomocou vedeckého pohľadu na svet, založenom na faktoch, ktorému každý porozumie.

Gapminder poukazuje na systematické mylné predstavy o dôležitých globálnych trendoch a používa spoľahlivé dáta a informácie, s cieľom vytvoriť vzdelávacie materiály, ktoré sú jednoducho pochopiteľné.

Gapminder je nezávislá švédska organizácia, bez akejkoľvek politickej, náboženskej alebo ekonomickej príslušnosti.

Web: gapminder.org

Youtube: Gapminder Foundation

Info
Date:

25 januára 2021