Numberphile

Numberphile

Numberphile je produkovaný video žurnalistom Brady Haran. Hviezdy tejto show zahŕňajú matematikov a iných hostí z celého sveta. Škála tém zahŕňa všetko od tých nádherných po smiešne… od historických objavov až po tie najnovšie prelomové.

Web: numberphile.com

Youtube: Numberphile

Info
Date:

25 januára 2021